Skip to main content

Şirket Çalışanları

OSGB Pro, çalışana it tüm bilgileri depolamanızı ve tüm isg işlemlerini takip etmenizi sağlayan bir isg yazılımıdır.

Çalışana ait bilgiler iş güvenliği ve sağlı mevzuatına uygun olarak saklanır.

Çalışan bilgilerini ekranında, çalışanın bilgileri kategori ve sekmelere ayrılırlar. Sekmeler şu başlıklar altında görüntülenir:

 • Genel Bilgiler
 • İletişim Bilgileri
 • Uygunluk Durumu
 • Kişisel Maruziyetler
 • Sağlık Kartı
 • İSG Kartı

"Genel Bilgiler" sekmesi çalışanın resmini, sisteme kayıt tarihini, çalıştığı departmanı, T.C. kimlik no ve sigorta bilgilerini, doğum tarihi ve yerini, eğitim bilgilerini, askerlik durumunu, medeni halini, çocuk sayısını, meslek ve yaptığı işin detayını, şirketteki pozisyonunu ve iş tecrübeleri gibi detaylarını görüntülemenizi sağlar.

"İletişim Bilgileri" sekmesinde çalışanın adres, telefon ve e-posta bilgilerini bulabilirsiniz.

Çalışanın "Uygunluk Durumu" bu sekmeden görüntülenir. Herhangi bir kayıt girilmişse bu sekmeden hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Çalışanın maruziyet ölçümleri "Kişisel Maruziyetler" sekmesinde görüntülenir. Ölçüm türü ve ölçüm tarihinin yanı sıra detaylı işlemler ilgili butonlar görüntülenir.

"Sağlık Kartı" sekmesi çalışanın sağlık durumuyla ilgili bir çok detayı içerir:

 • Çalışan Aşı Bilgileri
 • Çalışana Verilen İlaçlar
 • Çalışana Verilen İstirahatler
 • Meslek Hastalıkları
 • Çalışan Revir Kayıtları
 • Geçirdiği Hastalıklar
 • Kronik Hastalıkları
 • Kan Grubu

"İSG Kartı" sekmesi, çalışanın kaza tutanakları, ramak kala formları, çalışma izinleri gibi İsg işlemlerini ve detaylarını görüntülemenizi sağlar.